ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 134/2018 (Αρχικός 127/2018) Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Τεχνητές Αρθρώσεις»

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/