ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ