ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΧVI ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 81 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ 1400 R20 TUBE 18 PR ΓΙΑ ΤΗΣ ΧΙΙ ΚΑΙ ΧVI

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/