ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΕΞ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/