Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29 22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών AED για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr