Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Ακτινολογικής Λυχνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/