Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21 22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/