Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 06 22 Επαναληπτικού του Δ 6621 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr