Διαβούλευση: "Ποιες είναι οι 10 πλέον επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ;".

Διαβούλευση: Ποιες είναι οι 10 πλέον επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ; - Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

 

Για να δείτε  το ερωτηματολόγιο κάντε κλίκ στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_el.htm#h2-3

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr