Διαβούλευση με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Νομό Ευβοίας»

Επικαιρότητα: 

 

Στη διαβούλευση με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Νομό Ευβοίας» συμμετείχε ο Προέδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Γεροντίτης.

Στην εν λόγω διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας κ. Γεώργιο Βούτσινου, συμμετείχαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Γαλάνης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, ο Αντιδήμαρχος Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Θεοφάνης Σπανός, ο Δ/ντης της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας Δούνας Κωνσταντίνος, καθώς και οι Δ/ντες των ΕΠΑΛ Ευβοίας.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν για τη βελτίωση της λειτουργίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Εύβοια και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρουσίασε την όλη πρωτοβουλία που αναπτύσσει ο Φορέας  για την αποκατάσταση- αναβίωση της Τεχνικής Σχολής «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με σκοπό την ιδανική σύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, μέσα από έναν συνολικό σχεδιασμό που θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλού βαθμού εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας / οικονομίας και των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας τις σύγχρονες γενιές των άριστα καταρτισμένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. 

Η πρωτοβουλία όπως τεθηκε από τον κ. Γεροντίτη,  έτυχε της μεγάλης ικανοποίησης όλων και κυρίως του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος από το όλο σχέδιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr