ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΟΑΕΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ

Επικαιρότητα: 

Δεν θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ο δικαιούχος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Σε εγκύκλιο του Οργανισμού σχετική με τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης αναφέρεται πως μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση) θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 45 ημερών.Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση) θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 75 ημερών από την αναγνώριση. Η προσωρινή σύνταξη δεν θα απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται -συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων - ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για παλαιούς ασφαλισμένους) ή των νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με  ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr