ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ERASMUS + ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Επικαιρότητα: 

Στα πλαίσια του προγράμματος « ERASMUS+ 2022-1-EL01-KA121-VET-000063911» με τίτλο Σχεδίου « Food & Beverage Management » το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει εκπαιδευτική αποστολή:

  • στην ΚΥΠΡΟ  για 12 ημέρες 11 διανυκτερεύσεις 27/03/2023 -07/04/2023 για 20 συμμετέχοντες.

Υποψήφιοι δικαιούχοι στην κινητικότητα είναι ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων & επαγγελματιών στο χώρο  των επισιτιστικών επιχειρήσεων   που προέρχονται από επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Εύβοιας και δραστηριοποιούνται στον Νομό.

Στόχος του προγράμματος δεν είναι να διδάξει συνταγές και ουσιαστική πρακτική στη μαζική παραγωγή φαγητών, αλλά τον καθορισμό των προτύπων, των αρχών και των τεχνικών που απαιτούνται για αποτελεσματική διοίκηση στα τμήματα μαζικής παραγωγής.

Το παρών εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων για όλα τα στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε διευθυντές τμημάτων, ή υπάλληλοι των αντίστοιχων τμημάτων. Τέλος, το πρόγραμμα  απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται γενικότερα με τα θέματα του Food & Beverage Management στις επισιτιστικές επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση/ επισκέψεις αναφορικά με το αντικείμενο κατάρτισης στο φορέα υποδοχής. 
  • επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.    
  • πολιτιστικές επισκέψεις.

Οι καταρτιζόμενοι θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την έκδοση των κάτωθι πιστοποιητικών:

  • Europass Mobility &
  • Βεβαίωση παρακολούθησης από τον Φορέα Υποδοχής με τον τίτλο του σχεδίου.

Το σχέδιο καλύπτεται από Επιχορήγηση του Προγράμματος ERASMUS+. 

Οι ημερομηνίες που προαναφέρονται είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων–δικαιολογητικών επικοινωνήστε με την κα. Κάντα Κωνσταντίνα ή τον κο Ανάγνο Νίκο,  στα τηλέφωνα 2221023510 & 2221086452 ή στο website του Επιμελητηρίου Εύβοιας www.eviachamber.gr  /Κατάρτιση– Εκπαίδευση.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 08-03-2023 με όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα (σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των δικαιολογητικών η αίτηση απορρίπτεται).

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/