ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Επικαιρότητα: 

Το Επιμελητήριο Ευβοίας διοργάνωσε  εκπαιδευτική αποστολή του προγράμματος Erasmus+ στην Γαλλία , με τίτλο «Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση»

στο οποίο συμμετείχαν 32  μέλη του, το διάστημα από 18/04/2023 έως 29/04/2023.

Στόχος του προγράμματος ήταν να αναδείξει τις δυνατότητες των νέων δυναμικών πράσινων επιχειρηματικών πρακτικών

και να συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου που λειτουργούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα  για ένα βιώσιμο μέλλον.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr