Δελτίο Τύπου 11ου Φόρουμ Insuleur.

Επικαιρότητα: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11ου ΦΟΡΟΥΜ INSULEUR
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ - E.O.A.E.N newsletter


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11o ΦΟΡΟΥΜ INSULEUR

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας (Ιταλία) στις 21 Οκτωβρίου 2011 το 11ο Φόρουμ και η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης – INSULEUR με θέμα: «Υποδομές και Μεταφορές: Περιφερειακή συνοχή και οικονομική ανάπτυξη για τα νησιά».

Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι των ελληνικών και ευρωπαϊκών νησιωτικών Επιμελητηρίων και του Ε.Β.Ε. Αθηνών.
Επίσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος των Ευρω-επιμελητηρίων κ. Alessandro Barberis ο Πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Ferruccio Dardanello τοπικές αρχές και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους μίλησε για την υπάρχουσα κατάσταση υποδομών στην Ελλάδα και την διοίκηση των λιμένων και των αεροδρομίων καθώς και για τα προβλήματα της ακτοπλοΐας στο Νότιο και Βόρειο Αιγαίο.

Στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ψηφίστηκε Διακήρυξη 15 σημείων ως προς τη διοίκηση στις υποδομές των λιμένων και αεροδρομίων και ως προς τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών στις πολιτικές της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής μεταφορών.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη το INSULEUR μεταξύ άλλων:

-θεωρεί ότι οι υποδομές των μεταφορών θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μεταφορών και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που εξυπηρετούν.

-θεωρεί ουσιαστική τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου τομέα (περιφέρειες δήμοι επιμελητήρια κτλ) στον καθορισμό πολιτικών για τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.

- εκτιμά ότι η μεταφορά της διαχείρισης λιμένων και αεροδρομίων στον ιδιωτικό τομέα αφαιρώντας κάθε επιρροή από τους εκπροσώπους των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης στα αεροδρόμια ενέχει τον κίνδυνο να θυσιάσει τα περιφερειακά συμφέροντα προς όφελος της αναζήτησης άμεσου κέρδους.

- εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία αναφορικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που περιορίζει τη μεταφορά υγρών στα αεροπλάνα στα 100 ml στις χειραποσκευές. Υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής του εν λόγω κανόνα επί των πωλήσεων των τοπικών προϊόντων και επί των δραστηριοτήτων των νησιωτικών επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τον τουρισμό. Το INSULEUR ζητά ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαία υποχρέωση ασφαλείας να ληφθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην κατεύθυνση αυτή.

-ζητάει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ειδικά από την Επιτροπή την ανάπτυξη μιας πολιτικής ανταγωνισμού (κρατικές ενισχύσεις) και μεταφορών (κοινός ευρωπαϊκός ουρανός ποσοστά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κτλ) έχοντας υπόψη την ειδική κατάσταση των νησιών για την υποστήριξη της εδαφικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών

- υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στα νησιά είναι περιορισμένη στις θαλάσσιες μεταφορές και για ορισμένα από αυτά και στις εναέριες. Το υπερβολικό κόστος των μεταφορών έχει ορισμένες συνέπειες στις νησιωτικές επιχειρήσεις και στην ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με εκείνες της ηπειρωτικής χώρας. Το INSULEUR υπογραμμίζει εξάλλου ότι η υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι πιο δαπανηρή στις νησιωτικές περιοχές σε σχέση με τις ηπειρωτικές.

-ζητάει ως εκ τούτου την αύξηση του ορίου «de minimis» για τις επιχειρήσεις των νησιών την επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις με περιφερειακό στόχο για νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους (άρθρο 107.3 της Συνθήκης) σε όλα τα νησιά και την έναρξη εφαρμογής ενός μηχανισμού άμεσων ενισχύσεων στις νησιωτικές επιχειρήσεις για να αντισταθμιστεί το επιπρόσθετο κόστος των μεταφορών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr