Δέκα επαχθέστερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαικής Ένωσης

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο εντοπισμός των δέκα (10) επαχθέστερων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που αφορούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

 

 

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο κάντε στην κάτωθι διεύθυνση:

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_el.htm

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr