Γνωστοποίηση διενέργειας 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σxεδίου τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr