Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών,προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Α Α 1 13) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA2 για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr