Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης, η οποία παρατείνει ως 23 1 2022 την προθεσμία δήλωσης της κτήσης θέσης εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr