Γενική Ενημέρωση

Το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει Διαχειριστική Επάρκεια ώστε να συμμετάσχει και να διαχειρίζεται προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, σας αναφέρουμε στον παρακάτω πίνακα τα προγράμματα τα οποία ο Φορέας μας έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί:

Α/Α

Τίτλος Προγράμματος

Αντικείμενο

Προϋπολογισμός

 1.  

“ADAPT”-Πρόγραμμα “ZURBARAN 44/292

Κατάρτιση/ Συμβουλευτική

130.000.000 δρχ.

 1.  

INTEGRA

Ενίσχυση και δημιουργία απασχόλησης                        σης  με την αξιοποίηση τοπικών                                                            παραγωγικών πόρων στις φθίνουσες                                                             περιοχές  της Στερεάς Ελλάδας

-

 1.  

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  TELETOURISM

Προβολή των μικρομεσαίων τουριστι                                                      κών  επιχειρήσεων  της Αθήνας ,της                                   Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας στο                                                               Internet

113.000.000 δρχ

 1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

<<ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ>>

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και, γενικότερα, στην παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

-

 1.  

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΤΟΥ Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ PORTAL

Παροχή πληροφοριακών πληροφοριών  και πρωτοποριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

363.170€

 1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ENTREPRENEUR»- ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ  ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

e- Κατάρτιση πάνω σε ένα καινοτομικό πακέτο τεχνολογίας και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα αυτό έκλεισε στις 1/12/2003 και έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν μια από τις καλύτερες πρακτικές Leonardo.

 

738.387,00 €

 1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ENTERPRISING EUROPE”

Στόχος του προγράμματος ήταν να αναπτύξει την επιχειρηματική ικανότητα (γνώση, δεξιότητες, συμπεριφορά) των τελικών αποδεκτών μέσα από νέες τεχνολογίες

783.000,00 €

 1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “AVANT-TOUR”

Στόχος του προγράμματος ήταν η εισαγωγή καινοτόμων μοντέλων μάθησης στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Τουριστική Διαχείριση, και η δημιουργία μαθησιακού υλικού  μάρκετινγκmanagementστον τουρισμό

14.698,00 €

 1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  του Υπουργείου Εργασίας

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω κοινωφελούς εργασίας για την καταγραφήανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Εύβοιας και Σκύρου

98.156,25€

 1.  

ΤΟΠΕΚΟ «Κοινωνικές Γέφυρες»

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

300.000€

 1.  

ΤΟΠΣΑ

Τοπικές Δράσεις Απασχόλησης

80.000€

 1.  

ΤΟΠΣΑ

Τοπικές Δράσεις Απασχόλησης

80.000€

 1.  

20 Προγράμματα LDVαπό το 2004 έως σήμερα

Τοποθετήσεις επιχειρηματιών μελών μας στο εξωτερικό με διάρκεια 14 ημερών με στόχο την κατάρτιση τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα ενδιαφέροντος (ανακύκλωση, συστήματα ΑΠΕ, Προβολή Επιχειρήσεων μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κτλ.)

Mε 100 % επιδότηση από Ε. πόρους

 1.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑ)

Είναι η προβολή, προώθηση των Οίνων Περιορισμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ Ευβοίας) στην Κίνα, ΗΠΑ και ΚΙΝΑ και η προβολή της Εύβοιας στο εξωτερικό

600.00€

Το τμήμα Προγραμμάτωνκαι Κατάρτισης προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει την καθοδήγηση για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων (όπως ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ). 

Πρωταρχικοί  σκοποίτου Επιμελητηρίου αποτελούν:

1.   Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς μέλη του και τις νεοσύστατές επιχειρήσεις,

2.   Η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των μελών και η εξασφάλιση της μακροχρόνιας συνεργασίας.

3.   Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και η διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr