ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Επικαιρότητα: 

Απόφαση: Για αγρότες, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικροπωλητές και λαχειοπώλες

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων οι αγρότες, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικροπωλητές και οι λαχειοπώλες, όπως προβλέπει απόφαση που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από την 1/1/2015 επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων (παραστατικών πώλησης) λιανικών συναλλαγών και την τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων, και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ειδικά στις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις.

 ΠΗΓΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr