ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΔ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR 327

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr