ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Επικαιρότητα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Προς τα μέλη, (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και όσους προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ.45/21-11-2014 “Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών” (ΦΕΚ 3350/12-12-2014), κάθε υπόχρεο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει στο Επιμελητήριο Ευβοίας τις βεβαιώσεις περαίωσης των σεμιναρίων που έχει παρακολουθήσει με τη λήξη της πενταετίας που το αφορά για την επαναπιστοποίησή του.

Στα υπόχρεα πρόσωπα περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν ασκούν αλλά προτίθενται  να ασκήσουν το επάγγελμα του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Οι βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης γνώσεων πρέπει να αθροίζουν το ελάχιστο σύνολο των 75 ωρών κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένων εντός των ετών της αντίστοιχης πενταετίας και κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένων μεταξύ των τριών γνωστικών τομέων (Α-Β-Γ) και δεν απαιτούνται κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αλλά με τη λήξη της πενταετίας.

 

Για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο πριν την 12-12-2014, είτε βάσει κεκτημένου δικαιώματος, είτε βάσει πιστοποιητικού γνώσεων, η πρώτη πενταετία λήγει 11-12-2019, καθώς ως έναρξη της πενταετίας ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Τράπεζας Ελλάδας -ΦΕΚ 3350/12-12-2014). Μετά την 12-12-2014, η πενταετία αρχίζει από την ημερομηνία των πιστοποιητικών γνώσεων.

 

ΧΑΛΚΙΔΑ 06/12/2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr