Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών» του INSP Institut National du service public πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΝΑ και των Περιφερ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/