Ανακοίνωση Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου σχετικά με την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καθοδηγούμενων Βλημάτων Κ Β VT 1 MO2 του Οπλικού Συστήματος ΟΣ CROTALE NG GR της ΠΑp

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr