Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).