Ανακοίνωση επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των περ.(β) και (γ) της παρ.1 του άρθρου 154 του ν. 29602001 κατόπιν έκδοσης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr