ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΑΡ ΠΡΩΤ Α 357 11 6 1999 ΑΔΙΕΑ ΣΙΔΡΥΣΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΡΟΔΟ ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr