Ακύρωση της διαδικασίας και της επιλογής του τουριστικού γραφείου για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο

Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ευβοίας  κατά τη συνεδρίαση αυτής στις 28 Δεκεμβρίου 2016 λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής Erasmus+ για την επιλογή  του τουριστικού γραφείου και τις υποβληθείσες προσφορές  προχωρά στην ακύρωση της διαδικασίας  κατά συνέπεια και της επιλογής του τουριστικού γραφείου για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο (όπως αυτό είχε επιλεγεί από την επιτροπή Erasmus+) διότι σημειώθηκαν αστοχίες και παραλείψεις.    

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr