Αιτήσεις για Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ευβοίας σε Προγράμματα.

Τα τελευταία 10-15 χρόνια το Επιμελητήριο παρακολουθεί τις προκηρύξεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και όπου μπορεί και κρίνει σκόπιμο υποβάλλει αίτημα.
Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα και έχουν ωφεληθεί ή πρόκειται να ωφεληθούν τόσο το Επιμελητήριο όσο και τα ίδια τα Μέλη.
Πρόσφατα έγινε προκήρυξη για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης για την οποία εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου έχουν παραστεί σε διάφορες συσκέψεις τόσο στην Χαλκίδα όσο και στην Λαμία και Λάρισα.
Ήδη έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και το Επιμελητήριο υπέβαλε πρόταση σαν συντονιστής φορέας και με λοιπούς εταίρους την Νομαρχία Δήμους της Εύβοιας τους Δήμους Θήβας Σχηματαρίου και Οινοφύτων το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. την «Ευβοϊκή Πίστη» καθώς και ορισμένες επιχειρήσεις.

Η Πρόταση αυτή φέρει τον τίτλο ΜΟΧΛΟΣ και έχει εν συντομία τις εξής δράσεις:

1. Εκπόνηση του αναλυτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου και μοντελοποίηση του καινοτόμου συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης ελέγχου και μέτρησης αποτελεσμάτων. (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δράσης Παρέμβασης 50.000€)

2. Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Πλατφορμών Δικτύωσης Διαχείρισης και Διάδοσης εξειδικευμένων τεχνολογικών και οργανωτικών εργαλείων παραγωγικών διαδικασιών ανά αγορά και για κάθε παραγωγική διαδικασία.

       Στον πρωτογενή τομέα

Δημιουργία Δέσμης Καινοτόμων Σχεδίων σε δραστηριότητες του Πρωτογενούς τομέα και του Αγροτουρισμού

• βιολογικής γεωργίας- κτηνοτροφίας
• προϊόντων ή παραπροϊόντων για φαρμακευτικές χρήσεις και
• χρήσεις στην βιομηχανία καλλυντικών
• κέντρου ποιότητας και ελέγχου τροφίμων
• δημιουργία οργανωμένων αγορών για την προώθηση των ανωτέρω προϊόντων στη ΘΗΒΑ ΚΑΡΥΣΤΟ-ΜΑΡΜΑΡΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙ
• προϊόντων ή παραπροϊόντων για χρήσεις παραγωγής βιομάζας κλπ
• πρότυπα και ενεργειακά αυτόνομα αγροκτήματα και αγροτουριστικές εγκαταστάσεις
• υποδομές εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων και camp καθώς και
• την δημιουργία ολοκληρωμένων δομών κατάρτισης και υποστήριξης αλλά και προώθησης προβολής και αξιοποίησης τους στην Ελλάδα και Διεθνώς.

Για τα ανωτέρω προβλέπεται δημιουργία δομών υποστήριξης των καινοτόμων σχεδίων και ειδικότερα:
1. Κέντρο Ποιότητας και Ελέγχου Τροφίμων  (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 600.000 €)
2. Κέντρο Σχεδιασμού και Εφαρμογής καινοτόμων παραγωγικών δράσεων Βιολογικής Γεωργίας και δράσεων Αγροτουρισμού. (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 1.600.000 € )
3. Κέντρα Προώθησης και προβολής των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 500.000 €

            Στον Δευτερογενή τομέα

Δημιουργία Δέσμης Καινοτόμων Σχεδίων σε δραστηριότητες του Δευτερογενούς Τομέα σε συνδυασμό με δράσεις προστασίας του Περιβάλλοντος

• Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου για την εγκατάσταση και λειτουργία spin off εταιρειών και ερευνητικών κέντρων που υποστηρίζουν την βιομηχανική καινοτομία και δραστηριότητα όλης της περιοχής και των τομέων (μεταποίηση αγροτικών κατασκευαστική και δομικά υλικά νέα υλικά συσκευασία κλπ) στον άξονα ΧΑΛΚΙΔΑ- ΘΗΒΑ αλλά και την πρακτική και αποτελεσματική παρέμβαση για την περιβαλλοντολογική προστασία (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 4.000.000 €)
• Δημιουργία Κέντρου Σχεδιασμού Σύγχρονων Ενεργειακών Λύσεων με έμφαση στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και καυσίμων και δράσεων διαχείρισης περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα του τεχνολογικού πάρκου. Επίσης στο κέντρο αυτό θα λειτουργεί δομή για ενημέρωση για εναλλακτικές μορφές ενέργειας  (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 2.000.000 €)

           Στον Τριτογενή τομέα

Δημιουργία Δέσμης Καινοτόμων Σχεδίων σε Τουριστικές Δραστηριότητες

Τα ολοκληρωμένα σχέδια για τον Τουρισμό στοχεύουν στη δημιουργία οργανωμένων υποδομών ανάπτυξης της οργανωμένης τουριστικής δραστηριότητας ιδιαίτερα σε θύλακες όπως η ΑΙΔΗΨΟΣ ΛΙΜΝΗ και η υπόλοιπη Β. ΕΥΒΟΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ- ΣΤΥΡΑ με την υποστήριξη δράσεων επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου σε συνδυασμό με αποκλειστικές δράσεις προώθησης των ηδη υφισταμένων η νέων εγκαταστάσεων. Η παρούσα δράση προβλέπει την δημιουργία στοχευμένων ανά υπηρεσία δικτύων τα οποία θα λειτουργούν υπό την μορφή CLUSTERS. ( Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 1.000.000 € )

Δημιουργία Δέσμης Καινοτόμων Σχεδίων σε δραστηριότητες του Υπηρεσιών και Εμπορίου

• Την δημιουργία Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου για την συγκέντρωση έδρας εταιρειών με παράλληλη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του κτιρίου «Δημόκριτος» του ΕΒΕΕ. ( Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 3.000.000 € )
• Την δημιουργία κέντρου Διαμετακομιστικού Εμπορίου και Μεταφορών στον Άξονα Χαλκίδα – Θήβα ( Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 3.000.000 €)
• Δημιουργία Venture Capital και Fund υποστήριξης καινοτόμων δραστηριοτήτων (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 6.000.000 € )
• Την προώθηση των Εμπορικών Συγκεντρώσεων (π.χ. Κέντρο Χαλκίδας κέντρο Θήβας) ως πόλων ενδιαφέροντος προς τους κατοίκους της Αττικής και την δημιουργία συγχρόνων υποδομών υποστήριξης γεγονότων και bazaar. (Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 2.000.000 € )
• Την μελέτη ενσωμάτωσης των πολιτιστικών στοιχείων όπως ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ και ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ στην κατεύθυνση απόκτησης επωνυμίας και προσέλκυσης ελληνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. ( Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 500.000 €)


Δημιουργία Δέσμης Καινοτόμων Σχεδίων Δια Βίου Κατάρτισης με έμφαση στο συνδυασμό της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

• πλήρως καινοτόμα τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη παροχής εκπαίδευσης από απόσταση με διαδραστικές λειτουργίες η οποία θα καθορίζεται μόνο από τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της παραγωγής και μπορεί να λαμβάνει μορφές υποστήριξης της εκπαίδευσης ακόμη και ενός στελέχους
• αξιοποίηση της συγκεντρωμένης τεχνογνωσίας στα ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – και παράρτημα ΘΗΒΩΝ τα οποία έχουν κυρίως παραγωγική κατεύθυνση
• αξιοποίηση του κτιρίου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του Επιμελητηρίου ως κέντρου της δια βίου κατάρτισης
       Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός δέσμης σχεδίων: 2.500.000 €

3. Υλοποίηση ευέλικτου φορέα διαχείρισης του «ΜΟΧΛΟΣ» (Ενδεικτικός Προυπολογιμός Δράσης Παρέμβασης 50.000 €)

4. Καταγραφή και διερεύνηση συνεργασιών με ήδη υπάρχοντα Δίκτυα Αριστείας ή / και Τεχνολογικών Πλατφορμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(Ενδεικτικός Προυπολογιμός Δράσης Παρέμβασης 30.000 €)

5. Υλοποίηση δομής ενιαίας πρόσβασης με τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού του «ΜΟΧΛΟΣ» (Ενδεικτικός Προυπολογιμός Δράσης Παρέμβασης 40.000 € )

6. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιότητας στη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης και δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων. (Ενδεικτικός Προυπολογιμός Δράσης Παρέμβασης  250.000 € )

Συνολικός Ενδεικτικός Προυπολογιμός Δράσης Παρέμβασης 24.650.000 €

Το Επιμελητήριο σαν συντονιστής φορέας θα επιβαρυνθεί με το κόστος σύνταξης της πρότασης αν όμως εγκριθεί η πρόταση τα οφέλη θα είναι πάρα πολλά τόσο για το Επιμελητήριο όσο και για τα Μέλη και την τοπική οικονομία.
Σε περίπτωση έγκρισης οι προβλεπόμενες στην πρόταση μελέτες χρηματοδοτούνται 100% ενώ η όλη υλοποίηση των διαφόρων υποέργων θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν είτε από τα ΠΕΠ είτε από άλλους πόρους. 

Εκτός από αυτή τη ανωτέρω πρόταση που υποβλήθηκε έγιναν επαφές και εντάχθηκε το Επιμελητήριο και σε άλλες προτάσεις με συντονιστή άλλο φορέα.


Αυτές οι προτάσεις είναι:


1. Του Επιμελητηρίου Φθιώτιδος με εταίρους τα 5 Επιμελητήρια και τις δύο Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ευβοίας και Βοιωτίας .

2. Της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας που αναφέρεται στην ανάπτυξης των ανατολικών ακτών των νομών Πιερίας Μαγνησίας Φθιώτιδος Βοιωτίας και Εύβοιας.

3. Της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας με θέμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων από την Λειτουργία της Άτυπης Βιομηχανικής Περιοχής Αλιβέρι-Βασιλικό-Χαλκίδα-Οινόφυτα-Σχηματάρι-Θήβα με δεύτερο εταίρο την Νομαρχία Βοιωτίας και τρίτο το Επιμελητήριο και ίσως και άλλους.


4. Η πρόταση με συντονιστή τον ΟΑΑΣΕ Α.Ε. και θέμα τις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές όπου υπάγεται το σύνολο σχεδόν της Εύβοιας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr