ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Κατηγορία: 

Επικαιρότητα: 

Το Επιμελητήριο Ευβοίας σας ενημερώνει για την έναρξη εφαρμογής της νέας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής χορήγησης Πιστοποιητικών και Αντιγράφων. Με τη νέα αυτή Υπηρεσία τόσο η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, αποσπασμάτων και αντιγράφων πράξεων και στοιχείων που είναι καταχωρισμένα στο ΓΕΜΗ όσο και η έκδοση αυτών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946/2014.

 

Για να δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε το έγγραφο σχετικά με τη δημοσιεύση στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων της ΓΓΕ κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες εφαρμογής κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε το έγγραφο Κ2 4946 15 10 2014 κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε το έγγραφο Τεύχος Β σχετικά με τις συνδρομές στο ΓΕΜΗ κάντε κλίκ εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr