Έγγραφό μας με ΑΠ 28025 19.05.22 Ενημέρωση Φορέων EU Africa pharma and healthcare marketplace & matchmaking events May June 2022

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr