«ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ

Επικαιρότητα: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΞ

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ  www.agora.mfa.gr  αναρτήθηκαν αναλυτικές πληροφορίες  για όλους τους κλάδους/προϊόντα που συνθέτουν το προφίλ των εισαγωγών 15 χωρών, που βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων προσανατολισμών της οικονομικής διπλωματίας του ΥΠΕΞ. Ο κατάλογος αυτός θα εμπλουτίζεται και θα συμπληρωθεί με τα ίδια στοιχεία και άλλων χωρών ενδιαφέροντος των εξαγωγέων μας. Σε πίνακες παρουσιάζονται  σε ποιές από τις εκατό (100) πρώτες κατηγορίες προϊόντων, που εισάγει η εκάστοτε χώρα από όλο τον κόσμο , εξάγει η Ελλάδα προς αυτήν. Από την ανάλυση του εμπορίου  κάθε χώρας ξεχωριστά, φαίνεται ποιές είναι οι κατηγορίες προϊόντων ή ποιά είναι τα προϊόντα εκείνα, τα οποία παρουσιάζουν έντονο εισαγωγικό ενδιαφέρον για τη χώρα εισαγωγής ή έντονο ενδιαφέρον για κάθε εξαγωγέα. Δεδομένης της υψηλής ζήτησης σε κάποια από τα προϊόντα στις χώρες εισαγωγής, θεωρείται εύλογο ότι η χάραξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής Ελλήνων εξαγωγέων υπέρ αυτών των προϊόντων (διαφόρων ποικιλιών και ποιοτήτων) έχει πολλές πιθανότητες  να προσδώσει θετικά αποτελέσματα υπέρ του εξαγωγέα. Στόχος της ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων αυτών είναι η ενημέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων και η επιβοήθησή τους αναφορικά με τη χάραξη της εξαγωγικής τους πολιτικής ανά χώρα/ προϊόν. στοιχεία της ανάλυσης είναι αναρτημένα στο AGORA

(link: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1430&cnode=115

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr