Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεων

Πώς μπορεί κανείς να πληροφορηθεί τονν αριθμό της επιχείρησης του στο Γ.Ε.ΜΗ
Αναλυτική ερώτηση:

Πώς μπορεί κανείς να πληροφορηθεί τονν αριθμό της επιχείρησης του στο Γ.Ε.ΜΗ

Απάντηση:

Μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφόρηση για τις εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ επιχειρήσεις στο  Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. και ειδικότερα στο πεδίο «δημοσιότητα ΓΕΜΗ, δίδοντας στη συνέχεια στοιχεία της επιχείρησης όπως το ΑΦΜ ή την επωνυμία.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται στοιχεία, τότε μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου στα τηλ. 2221023510 και 2221086452, για να πληροφορηθεί το λόγο που η επιχείρηση δεν εμφαίνεται εγγεγραμμένη και τη διαδικασία εγγραφής.

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την περίπτωση που διατίθενται στην αγορά προϊόντα από συνεταιρισμό που δε φαίνεται να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών
Αναλυτική ερώτηση:

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την περίπτωση που διατίθενται στην αγορά προϊόντα από συνεταιρισμό που δε φαίνεται να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αγροτικών συνεταιρισμών και ο οποίος χρησιμοποιεί για τη διάθεση των προϊόντων ετικέτες και σφραγίδα κοινοπραξίας που έχει λυθεί και δεν υφίσταται.

Απάντηση:

Α.Καταρχάς ερευνητέο πρέπει να είναι, πώς εκδίδονται και σε ποιο όνομα τα φορολογικά παραστατικά για την πώληση των εν λόγω προϊόντων. Αν αυτά εκδίδονται από μη υφιστάμενο συνεταιρισμό ή κοινοπραξία, τότε προφανώς υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις και αρμόδια είναι πρωτίστως η φορολογική αρχή.

Β.Περαιτέρω, αρμοδιότητα για τον έλεγχο των προϊόντων και για το αν αυτά διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν οι εξής υπηρεσίες:

1.Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς τους προβλέπουν τη δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων.2.Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 3.Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 4. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών και 5.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως κεντρικές αρμόδιες αρχές. 

Γ. Οι όποιες τυχόν αξιώσεις από τη χρήση του ονόματος του δικού σας συνεταιρισμού, αποτελούν αστικές αξιώσεις και γι’ αυτές αρμόδια είναι τα Δικαστήρια.

Ποια αρμοδιότητα έχει το τεχνικό τμήμα του επιμελητηρίου ώστε να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντα από μία επιχείρηση του επιμελητήριου από παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς πιστοποίηση καταλληλότητας των κατασκευών του και εφόσον έχει ενημερωθεί
Αναλυτική ερώτηση:

Ποια αρμοδιότητα έχει το τεχνικό τμήμα του επιμελητηρίου ώστε να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντα από μία επιχείρηση του επιμελητήριου από παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς πιστοποίηση καταλληλότητας των κατασκευών του και εφόσον έχει ενημερωθεί το επιμελητήριο με επώνυμη καταγγελία.

Απάντηση:
Το Επιμελητήριο Ευβοίας δεν έχει τεχνικό τμήμα. Οποιαδήποτε σχετική καταγγελία θα τη διαβίβαζε στην αρμόδια υπηρεσία. Αν το ζητούμενο από εσάς είναι η καταλληλότητα κατασκευών – τεχνικών έργων,  θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ). 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/