Αρχείο - Νοε 4, 2021

Νέες προτάσεις για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

 

Νέες προτάσεις για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας κατέθεσε το Επιμελητήριο Εύβοιας, στον κ. Σταύρο Μπένο, Επικεφαλή της Ειδικής Επιτροπής.

Οι εν λόγω προτάσεις, όπως αναφέρονται ακολούθως, αφενός μεν ικανοποιούν στοχευμένα και δίκαια αιτήματα που σύλλεξε ο Φορέας  από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ομοσπονδίες και συλλόγους, αφετέρου δε, μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και να ολοκληρωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Το Επιμελητήριο στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας

Σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βορείου Εύβοιας, που έλαβε χώρα χθες 3 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού,  το Επιμελητήριο Εύβοιας εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Φωκίτη Νίκο,  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Ζέρβα Γιάννη, Σύμβουλο Διοίκησης.

Κατά τη Συνεδρίαση και μεταξύ άλλων :

Παρουσιάστηκε από το κ. Μπένο Επικεφαλή της Επιτροπής, το συνολικό πρόγραμμα και τα έργα «Φωτοδότες» και η υπό ολοκλήρωση Βάση Δεδομένων που χρηματοδοτήθηκε από την COSMOTE.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr