Αρχείο - Νοε 1, 2021

Αδελφοποίηση των Επιμελητηρίων Εύβοιας και Κέρκυρας

 

Με την υπογραφή Συμφώνου Αδελφοποίησης Επιμελητήριο Εύβοιας και Επιμελητήριο Κέρκυρας έθεσαν το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, σε ισχυρές βάσεις τη δημιουργία και την καλλιέργεια μόνιμων δεσμών εποικοδομητικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της οικονομίας και την πρόοδο της επιχειρηματικότητας.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας που ισχυροποίησε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Εύβοιας με την Κέρκυρα και πιστοποίησε τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των Φορέων που μεγιστοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την περαιτέρω ενδυνάμωση  των εμπορικών σχέσεων  των μελών των δύο  Επιμελητηρίων, εδραιώνοντας έναν δεσμό συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δύο περιοχών.   

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr