Αρχείο - Απρ 8, 2020

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Ευβοίας για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊου.  

Καθημερινά γινόμαστε κοινωνοί των εντεινόμενων κλυδωνισμών της αγοράς, ως απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊου. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η κρίση αυτή αναμένεται να διαρκέσει, με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς, για τουλάχιστον ακόμη δύο μήνες, γεγονός που αναπόφευκτα θα βαθύνει την κρίση και θα πολλαπλασιάσει τις συνέπειες της. Οι συνέπειες αυτές θα πλήξουν λιγότερο ή περισσότερο όλους τους κλάδους, λόγω της αλληλεπίδρασης στην οικονομία και γι’ αυτό καθίσταται κρίσιμο να ανασχεθεί το φαινόμενο του DOMINO, που απειλεί με κατάρρευση ιδίως τις μικρομεσαίες αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ήδη η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και καταστημάτων που συνεχίζουν να λειτουργούν και δεν υπάγονται στα μέτρα, δοκιμάζονται έντονα από ραγδαία μείωση του τζίρου που ξεπερνά το 80% και δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση και ιδίως των εργαζομένων τους.

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - 9 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιστρεπτέα προκαταβολή»- 9 βασικά σημεία   (*) Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν έχει σχέση με την προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος της Χρήσης 2019 των Επιχειρήσεων. Άρα ο σωστός όρος έπρεπε να είναι : «Ειδικό Δάνειο από το Κράτος»   1)     Δικαιούχοι Είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά (*) λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνιού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα του προηγούμενου άρθρου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr