Αρχείο - Απρ 1, 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
(με κόκκινο χρώμα παρατίθενται οι διαφορές σε σχέση με το πλαίσιο Μαρτίου)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν. 4583/2018 (άρθρο 9 της ΠΝΠ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν. 4583/2018 (άρθρο 9 της ΠΝΠ)

To Επιμελητήριο  Ευβοίας  σας ενημερώνει ότι, μέχρι τις 30/6/2020, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διατήρηση της εγγραφής των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στο ειδικό μητρώο των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/30-03-20).

ΕΡΓΑΝΗ: Σε λειτουργία η εφαρμογή για Υπεύθυνες Δηλώσεις Εργαζόμενων για τα 800 ευρώ

Πως θα λάβουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις τα 800 ευρώ. Προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.Οι αιτήσεις ξεκινούν από την 1η Απριλίου για όσους εργαζόμενους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 1.

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ( https://supportemployees.yeka.gr ) του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων που τέθηκε σε λειτουργία.

Εργαζόμενοι με τηλεργασία ενώ βρίσκονται σε αναστολή (εγκύκλιος Υπ.Εργασίας)

Αφορά ιδιαίτερα τους δικηγόρους με πάγια εντολή ή με πάγια αντιμισθία, και τις συμβάσεις τους, με επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα.Επιτρέπεται μόνο σε 1 στους 10 εργαζόμενους με ανασταλή σύμβασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠ OY ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 30 03 2020

Νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω της κρίσης του κορονοϊού στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Νέες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας επισημαίνονται τα εξής:

-Η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας υποβάλλεται από επιχειρήσεις εργοδότες, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, του ιδιωτικού τομέα, των οποίων με εντολή δημόσιας αρχής έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορονοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τι προβλέπει για τις επιταγές: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 :

Κατά 75 ημέρες αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών για πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020, ρυθμίζεται το πλαίσιο που αφορά στις μεταχρονολογημένες επιταγές.Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. Αναλυτικά, στη νέα Π.Ν.Π αναφέρονται τα εξής:

 

Άρθρο δεύτερο

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr