Αρχείο - Ιουν 2018

Ιούνιος 6

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό άλμα»

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό άλμα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. €.

Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό βήμα»

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό βήμα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό βήμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. €.

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 – 50.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

Ιούνιος 1

Ευνοϊκή και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων και των δανείων της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας, ζήτησε το Επιμελητήριο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου

Ευνοϊκή και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων και των δανείων της υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας, με όρους διαγραφής τόκων, δυνατότητας διαγραφής κεφαλαίου κατά περίπτωση και δεκαετής παράτασης αποπληρωμής, ζήτησε το Επιμελητήριο Εύβοιας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα στις 31/5/2018.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλης Αποστόλου ήταν καλεσμένος στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου με αφορμή την ρύθμιση δανείων της Αγροτικής Τράπεζας.
Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παρασκευή Αγιοστρατίτη μεταφέροντας την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου της Εύβοιας, ζήτησε νομοθετική ρύθμιση των πυρόπληκτων δανείων και αυτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας, ανάλογης της ρύθμισης που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός για τα αγροτικά δάνεια, η οποία όπως τόνισε η πρόεδρος, αφορά μια παρόμοια περίπτωση δανείων, όπου μάλιστα η εταιρεία εκκαθαριστών είναι η ίδια.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr