Αρχείο - Σεπ 16, 2015

Έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 οι αιτήσεις χορήγησης σύνταξης σε οφειλέτες

Πρόκειται για δυνατότητα που δόθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4331/2015 που ορίζει ρητώς ότι ο συμψηφισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο ασφαλισμένος δεν οφείλει εισφορές πάνω από 55 μηνιαίες συντάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα κατώτατα όρια ανά κατηγορία σύνταξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr