Αρχείο - Μαρ 31, 2015

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Περικοπές όχι μόνο στις προσαυξήσεις, στους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής αλλά και σε επιβαρύνσεις που καταλογίστηκαν από φορολογικούς ελέγχους προβλέπει πλέον η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, μετά την τροποποίηση που επέφερε η κυβέρνηση στον σχετικό νόμο, εκδίδοντας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Η ρύθμιση έγινε πλέον ακόμη πιο γενναιόδωρη για όσους οφειλέτες του Δημοσίου έχουν βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη προερχόμενα από παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποίηση που επήλθε με την ΠΝΠ, σε όσους οφειλέτες υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα παρέχεται μερική ή ολική έκπτωση, όχι μόνο επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής αλλά και επί των πρόσθετων φόρων ή των προστίμων που τυχόν τους έχουν επιβληθεί κατόπιν φορολογικών ελέγχων, λόγω διαπιστωμένων παραβάσεων, όπως η μη υποβολή, η εκπρόθεσμη υποβολή και η υποβολή ανακριβών δηλώσεων για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους και τέλη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr