Αρχείο - Ιαν 2015

Ιανουάριος 9

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Σε εφαρμογή τέθηκαν, από την 1η Ιανουαρίου, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που ισχύουν πλέον για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).

ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η μείωση κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ισχύει για τα εισοδήματα του έτους 2015. Αυτό διευκρινίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, οπότε στην περίπτωση που μία εταιρεία δεν επιθυμεί να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει αποθεματικά που σχηματίστηκαν από αφορολόγητα έσοδα,θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στα φορολογητέα κέρδη της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014, συμψηφιζομένων σε κάθε περίπτωση τυχόν φορολγικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων μέχρι και το έτος 2013.

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 22%

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται με «μπλοκάκι».

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Δεκάδες κατηγορίες επιτηδευματιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης και έκδοσης αποδείξεων φορολογικών ταμειακών μηχανών για το έτος 2015. Αυτό προβλέπει απόφαση (ΠΟΛ 1002/2014) της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, με την οποία παράλληλα προσδιορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που αναγράφονται στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, καθώς και η διαδικασία διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος των ταμειακών μηχανών.

Ιανουάριος 8

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Με την απόφαση 78030/30.12.14 καθορίζονται οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη τους τα Επιμελητήρια, τα ποσά της ετήσιας συνδρομής, το εύρος των οποίων ορίζεται ανά νομική μορφή.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014/924/ΕΕ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ενημερώνει τα μέλη του για την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2014/924/ΕΕ της 16ης Δεκέμβριοι 2014 ΄΄ για παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ξυλεία και τον φλοιό φράξου καταγωγής Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΄΄.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr