Αρχείο - Ιαν 2015

Ιανουάριος 22

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΤΕΘΕΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.1.2015 προσκλήθηκαν οι υπόψηφιοι βουλευτές του Νομού μας στους οποίους ετέθησαν από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου τα προβλήματα που ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο της Εύβοιας και εν συνεχεία οι ίδιοι ανέπτυξαν τις δικές τους θέσεις και προτάσεις. Οι υποψήφιοι βουλευτές που παρευρέθηκαν ήταν : ο κος Μαρκόπουλος και ο κος Φωτάκης από τη Ν.Δ., ο κος Πανταζής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κος Σεπετής και ο κος Τάρτης από το ΠΑΣΟΚ, η κα Ρουμελιώτου και ο κος Μαυραγάννης από την ΑΝΕΛ και η κα Μιμίκου από το ΠΟΤΑΜΙ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις νέες αποφάσεις που περιλαμβάνουν φορολογικές διευκολύνσεις για πολύ μικρές οντότητες, διευκρινίσεις για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και οδηγίες για τη διακοπή λειτουργίας των φορολογικών μηχανισμών λόγω βλάβης της φορολογικής μνήμης, υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου.
Ειδικότερα, με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής τους στις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση με την οποία:
α) Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, που έχουν συσταθεί ως ΝΠΔΔ, έχουν ίδια περιουσία, έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους και δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του Ν. 4270/2014, θα εμπίπτουν στο εξής στις πολύ μικρές οντότητες και θα έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιανουάριος 20

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί εδώ και 25 χρόνια το Πρόγραμμα HRTP Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη επιχειρήσεων από χώρες - μέλη της ΕΕ να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές, τη δομή, την κουλτούρα και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους. Το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ανακοίνωσε την έναρξη του επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει από τις 11 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2015, με δυνατότητα παράτασης έως τις 12 Ιουνίου. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.Μ..Η. ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΠ

ΣτΕ: Τι αναφέρει στο σκεπτικό του το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
«Ναι» λέει, τελικά, το Συμβούλιο της Επικρατείας στον επίμαχο νόμο του 2010 (Ν. 3842/2010) που προβλέπει την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
Η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Β’ Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε χθες συνταγματικές τις σχετικές διατάξεις, καθώς σύμφωνα με την απόφασή της δεν θεσπίζεται ως αμάχητο τεκμήριο ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου και άρα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια για να αμφισβητήσει το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Απόφαση: Για αγρότες, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικροπωλητές και λαχειοπώλες
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων οι αγρότες, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικροπωλητές και οι λαχειοπώλες, όπως προβλέπει απόφαση που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πως με την καθιέρωση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από την 1/1/2015 επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση αποδείξεων (παραστατικών πώλησης) λιανικών συναλλαγών και την τήρηση βιβλίων από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων, και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ειδικά στις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Απόφαση: Διευκολύνονται κυρίως οι μικρές εταιρείες

Τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης διενέργειας απογραφής προσδιορίζει απόφαση της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου.
Η απαλλαγή παρέχεται σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία από τη διενέργεια φυσικής απογραφής και της τήρησης αρχείου αποθεμάτων. Οπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, με την απαλλαγή αυτή διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη της απογραφής, είτε λόγω του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους είτε και της μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθέματος και δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr