Αρχείο - Ιαν 9, 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας κατέθεσε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις προτάσεις του για την ανατροπή του κλίματος ύφεσης και την ανάπτυξη του Νομού, θεωρώντας ότι η υιοθέτηση τους και η άμεση υλοποιήση τους αποτελεί απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την πρόοδο του τόπου.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ Γ.Ε.Μ.Η.

Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους εισπράξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.Μ.Η., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., των υπηρεσιών Γ.Ε.Μ.Η.........

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Σε εφαρμογή τέθηκαν, από την 1η Ιανουαρίου, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που ισχύουν πλέον για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).

ΙΣΧΥΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η μείωση κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ισχύει για τα εισοδήματα του έτους 2015. Αυτό διευκρινίστηκε από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, οπότε στην περίπτωση που μία εταιρεία δεν επιθυμεί να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει αποθεματικά που σχηματίστηκαν από αφορολόγητα έσοδα,θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στα φορολογητέα κέρδη της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014, συμψηφιζομένων σε κάθε περίπτωση τυχόν φορολγικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων μέχρι και το έτος 2013.

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 22%

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται με «μπλοκάκι».

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Δεκάδες κατηγορίες επιτηδευματιών απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης και έκδοσης αποδείξεων φορολογικών ταμειακών μηχανών για το έτος 2015. Αυτό προβλέπει απόφαση (ΠΟΛ 1002/2014) της γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου, με την οποία παράλληλα προσδιορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που αναγράφονται στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, καθώς και η διαδικασία διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος των ταμειακών μηχανών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/