Αρχείο - 2014

Δεκέμβριος 11

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020,ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚ.ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

Δεκέμβριος 10

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΚΕΑΟ)

Δίδεται η δυνατότητα σ' όλους τους εργοδότες που έχουν οφειλές, να προβούν στη ρύθμιση αυτών με ευνοϊκούς όρους μέχρι 31-3-2015.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΩΣ 30-01-2015

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες και τεκμηριωμένες ανάγκες των επενδυτών αλλά και την θετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των παρακάτω προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30-01-2015.

Δεκέμβριος 9

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στην κατάργηση υποχρεωτικής έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων, που περιλαμβάνουν συνολικά 1.039 δραστηριότητες - επαγγέλματα, προχώρησαν τα συναρμόδια Υπουργεία με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ - ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΟ « 520 »

Απόφαση που δικαιώνει την 520 Barcode Hellas στο θέμα της χρήσης του κοινοτικού σήματος της, το οποίο χρησιμοποιεί εντός κι εκτός Ελλάδας, εξέδωσε το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (Office for Harmonization in the internal market) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεκέμβριος 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εν όψει της αναθεώρησης της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας – την νομοθεσία που αφορά τα κόκκινα δάνεια και την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών - την εξαγγελία του νέου σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καλείστε στις 9/ 12/ 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου του Επιμελητηρίου,προκειμένου να ενημερωθείτε από έγκριτους εισηγητές επί των ανωτέρω θεμάτων.

Δεκέμβριος 3

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ενόψει της κατάθεσης προτάσεων επί του Σχεδίου Νόμου « Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13.6.2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του Ν.3419/2005 Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/17 του « Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας, το Επιμελητήριο Εύβοιας παραθέτει παρατηρήσεις- προτάσεις προς την Κ.Ε.Ε.Ε.

Δεκέμβριος 1

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Χωρίς να μπορούν να συμπεριλάβουν τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ από τον Οκτώβριο και μετά, αλλά και την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος, οι οφειλέτες του Δημοσίου, θα μπορούν να υποβάλλουν στο TAXIS την ηλεκτρονική αίτηση για υπαγωγή των χρεών τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων... ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr