Αρχείο - Δεκ 29, 2014

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΑ Κ.Ε.Π.

Με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνδέθηκαν τα 1.060 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, γρήγορης αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης. ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ