Αρχείο - Δεκ 24, 2014

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Απόφαση: Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να δημοσιεύσουν τις διακηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

H εξεύρεση θέσεων εργασίας στον τομέα του εμπορίου, ιδιαιτέρως δε η εξασφάλιση της διαδοχής σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί στόχο του προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης νέων ανέργων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, της ΕΣΕΕ.