Αρχείο - Δεκ 2014

Δεκέμβριος 29

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΑ Κ.Ε.Π.

Με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνδέθηκαν τα 1.060 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, γρήγορης αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης. ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεκέμβριος 24

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Απόφαση: Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να δημοσιεύσουν τις διακηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

H εξεύρεση θέσεων εργασίας στον τομέα του εμπορίου, ιδιαιτέρως δε η εξασφάλιση της διαδοχής σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί στόχο του προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης νέων ανέργων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, της ΕΣΕΕ.

Δεκέμβριος 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/12/2014 και ομοίως κατά την δεύτερη επαναληπτική στις 22/12/2014, σας καλώ να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας και κατ΄επέκταση του θεσμού των Επιμελητηρίων. Γνωρίζετε όλοι τις υποχρεώσεις σας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων(ΦΕΚ 176/6.2.2008), κυρίως όμως, γνωρίζετε την ευθύνη που έχετε απέναντι στα μέλη του Επιμελητηρίου που σας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπήσετε, αλλά και στους συναδέλφους - μέλη της Διοίκησης που βρίσκουν χρόνο και παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεκέμβριος 22

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ANUFOOD Eurasia ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Τον ερχόμενο Μάιο (14-16/05/2015) ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της στον εμπορικό κόσμο του κλάδου τροφίμων και ποτών η διεθνής έκθεση ANUFOOD Eurasia στην Κωνσταντινούπολη.

3ος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγκρότηση Θέματος Πρωτότυπη Ιδέα Θέματος Εφαρμόσιμη Ιδέα-Πρακτική Εφαρμογή Συμβολή στην Πραγματική Ανάπτυξη της Περιφέρειας

Δεκέμβριος 19

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δεκέμβριος 17

TΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επίσημη παρουσίαση του «Ελληνικού Σήματος» για την θωράκιση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάσθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από τον αρμόδιο Υφυπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Στέφανο Κομνηνό, εκπροσώπους φορέων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/