Αρχείο - Νοε 3, 2014

Ημερομηνία

Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το Επιμελητήριο Ευβοίας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007