Αρχείο - Νοε 20, 2014

Ημερομηνία

ΠΡΩΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξήγγειλε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή από την

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

Τίτλος : 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα

Επενδυτικός Νόμος

OΕπενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους  4072/12, 4146/13 και 4242/14 , αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

ΕΤΕΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γενική Ενημέρωση

Το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει Διαχειριστική Επάρκεια ώστε να συμμετάσχει και να διαχειρίζεται προγράμματα συγχρηματοδ

Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE

Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/9/2008
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης