Αρχείο - Ιαν 14, 2014

Ημερομηνία

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ "ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΥΛΑΣ"

Mε στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού η Πανελλήνια Oμοσπονδία Ξενοδόχων προτείνει τη θεσμοθέτηση της «Σχολικής Aνάπαυλας».H πρόταση αντιμετωπίζεται θετικά από την κυβέρνηση και βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από τα υπουργεία Tουρισμού και Παιδείας ώστε να βρεθεί η κατάλληλη «φόρμουλα» εφαρμογής της. Tο υπουργείο Παιδείας εξετάζει το ενδεχόμενο να μην γίνουν μαθήματα για δύο ημέρες μετά την Kαθαρά Δευτέρα.H ΠOΞ προτείνει τη δημιουργία μιας περιόδου «σχολικής ανάπαυλας» διάρκειας μιας εβδομάδας με επίκεντρο την Kαθαρά Δευτέρα. Δηλαδή να κλείσουν τα σχολεία τέσσερις ημέρες μετά την αργία. Πρόκειται για μια ενέργεια που λειτουργεί σε αρκετές χώρες του εξωτερικού (ski week) και εφόσον συνδυαστεί με δελεαστική τιμολογιακή πολιτική από τα μέλη της ΠOΞ (π.χ.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ "ΕΝΑΝΤΙ"

Οι εφορίες δεν θα προχωρούν σε κατασχέσεις καταθέσεων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων για μικρού και μεσαίου ύψους ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο εφόσον οι οφειλέτες ανταποκρίνονται στην τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους έστω και με μικρές άτυπες μηνιαίες καταβολές «έναντι».Με την κατάργηση των ταμείων στις εφορίες όλοι οι φόροι εξοφλούνται αποκλειστικά στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ με εκτύπωση της ταυτότητας οφειλής μέσω του συστήματος Τaxis. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να τυπώνει την Ταυτότητα Οφειλής στην οποία αναγράφεται το οφειλόμενο ποσό. Ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλλει στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ όποιο ποσό έχει τη δυνατότητα.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2014 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) προωθεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων του ν. 4014/2011 ενώ όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο αριθμός μελετών για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων έχει μειωθεί από 21.500 μελέτες ετησίως (στοιχεία 2005-2009) σε περίπου 2.400 ενώ τα οφέλη για την οικονομία διαμορφώνονται στα 85 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα με το ν. 4014/2011 επανακαθορίστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιχειρηματίες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους. Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 υπάρχει η υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να υποβάλουν κάθε μήνα καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών.Ειδικότερα όσοι επιχειρηματίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) θα πρέπει να υποβάλουν κάθε μήνα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών ενώ όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία (εσόδων- εξόδων ή πρώην Β΄ κατηγορίας) θα υποχρεούνται να υποβάλουν τις καταστάσεις προμηθευτών ανά τρίμηνο.